[Bilde 932706 finnes ikke eller har blitt slettet]KrF – livskvalitet i hverdagen!

Det trygge valg!

Av 2.kandidat til Stortingsvalget for Finnmark KrF, Turid Lien
Foto: 1.kandidat til Stortingsvalget; Otto Strand og 1.kandidat til Sametingsvalget; Ann Solveig Nystad.

Velg et sentrumsparti fremfor et fløyparti. Bruk hjertet, hodet og stemmen!
Det er ofte slik at de beste løsningene finnes i sentrum av norsk politikk, og KrF har lang erfaring med å sitte i en sentrums-høyre-regjering, samt at vi på noen enkeltsaker har samarbeidet med ytterfløyene. Vår førstekandidat; Otto Strand er en svært erfaren politiker fra Vadsø og Finnmark, som også har flere år i sentralstyret av KrF, og han er det trygge valg!

Den Gyllne Middelvei er det beste og det tryggeste valget. KrF vil ikke samarbeide med fløyparti som FrP eller SV/Rødt, fordi vi mener at de ligger så langt til høyre og så langt til venstre, at det bryter med mange av våres grunnverdier i sentrum.

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristentdemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, der nestekjærligheten og forvalteransvaret er fundamentet for politikken.

Nestekjærlighetstanken bygger på at alle mennesker har lik og ukrenkelig verdi. Avgjørelser som berører andre mennesker må være preget av respekt og erkjennelse av likeverd. Nestekjærlighet innebærer en radikal solidaritet og krever aktiv handling. Derfor kjemper KrF for barns rettigheter til å kjenne sin mor og far, vi kjemper for at barna skal ha en trygg barndom, foreldrenes valgmulighet til kontantstøtte og foreldrenes mulighet til fleksiperm. KrF kjemper hardt for at eldre skal få en bedre alderdom, og vi vil bygge 60.000 nye sykehjemsplasser innen 2030. KrF mener at alle har krav på aktiv livshjelp og god sykepleie fremfor aktiv dødshjelp. KrF mener at samisk språk og kultur må bestå, samt at ungdom i Finnmark bør få velge mellom samisk og nynorsk. Derfor stiller KrF med egen Sametingskandidat i år med Ann Solveig Nystad fra Karasjok.

KrF mener at å fjerne moms på frukt og grønnsaker er et viktig bidrag til Folkehelsen, slik at alle har råd til å spise det som er det sunneste for vår kropp og sinn. KrF kjemper for at de fattige, studenter og enslige skal få bedre økonomiske vilkår gjennom mer rettferdige ordninger som redusert skatt og avgifter, samt mer i stipend til studenter og 2000 flere studenterboliger. KrF har en sterk solidaritet med barn i den fattige verden, og derfor ønsker KrF å gi 1,4 % av BNI i bistand.

Forvalteransvaret bygger på at mennesket har et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket på en forsvarlig måte. Det gjelder naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Ressursene må brukes i pakt med naturens tåleevne, og godene må fordeles rettferdig. Derfor kjemper vi for vern av Lofoten/Vesterålen mot oljeboring og bedre oljevernberedskap langs kysten, fjerne/redusere CO2-utslipp fra Melkøya ved å elektrifisere anlegget med den nye kraftledningen fra Balsfjord til Hammerfest, utnytte den fornybare vind/bølge/tidevannskraften bedre i Finnmark, samarbeide med Russland, Finland og Sverige om jernbane og kraftlinjer, bedre marineberedskap i Nord-Norge ved å gjenåpne Olavsvern i Troms, verne fisken mot seismikkskyting i gyteperioden og sette en stopper for opptak av mort/ungfisk. Vi ønsker å bygge flere gang- og sykkelstier, slik at flere finnmarkinger kan sykle trygt, samt at kollektiv-trafikken i Finnmark må utvides. Hurtigruta må bestå og infrastrukturen i Finnmark må utvikles.

KrF ønsker å få en fortgang på at bilparken skal skiftes ut til hybridbiler (kombinasjon av strøm og bensin/diesel), som har langt lavere CO2-utslipp enn rene bensin/dieselbiler. Derfor fronter KrF hybridbiler til privatbilisme og elbiler til kommunene, ved at alle som skifter over til miljøbil, skal få en miljøbilpremie på 25.000,-.

Finnmark KrF ønsker samtidig å rette en stor takk til Toyota i Hammerfest, som har lånt oss den nye Toyota Prius hybridbil, som har et rekordlavt CO2-utslipp på 0,89 g per kilometer ved blandet kjøring, og et 0-utslipp på el-motor. Vi har reist hele Finnmark rundt og frontet den nye miljøbilen, og mange finnmarkinger har blitt begeistret av å kjøre i en miljøvennlig, prisgunstig og teknisk velutstyrt bil uten motorstøy i starten.

KrF trenger din stemme på Stortinget!

Vist 126 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder